4+4 → Oyunun nəticələri
Tirajı seçin
Tiraj 24296 üçün nəticələr
A -
5
9
14
19
B -
2
10
15
19
Kateqoriya üzrə uduşlar
Kategoriya
Uyğunluq
Uduş sayı
Uduş məbləği
1
Hər iki lövhədə 4 nömrənin uyğunluğu olan bilet(lər) “Cek Pot”
0
0M
2
Bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 3 nömrə uyğunluğu
0
0M
3
Bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 2 nömrə uyğunluğu
0
0M
4
Bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 1 nömrə uyğunluğu
1
710.24M
5
Bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 0 nömrə uyğunluğu
5
8.88M
6
Hər iki lövhədə 3 nömrə uyğunluğu
3
14.8M
7
Bir lövhədə 3 nömrə və digər lövhədə 2 nömrə uyğunluğu
37
10.8M
8
Bir lövhədə 3 nömrə və digər lövhədə 1 nömrə uyğunluğu
98
6.35M
9
Bir lövhədə 3 nömrə və digər lövhədə 0 nömrə uyğunluğu
75
4.15M
10
Hər iki lövhədə 2 nömrə uyğunluğu
217
2.05M
11
Bir lövhədə 2 nömrə və digər lövhədə 1 nömrə uyğunluğu
1324
1M
Tirajın videosu
TV Yayım Təqvimi