“6/40” lotereyasının qaydaları

“6/40” lotereyasının biletlərini lotereya satış məntəqələrinnən elektron lotereya terminalları vasitəsi ilə çap olunmuş formada və hazır mətbəədə çap olunmuş bilet formasında əldə etmək olar.Bir biletin qiyməti 1 manat müəyyən olunmuşdur.

Elektron lotereya biletləri  lotereya terminalları vasitəsi ilə və yaxud pulsuz paylanılan blanklarda nömrələri qeyd etməklə əldə edilir. Bir variantin qiyməti 25 qəpik müəyyən olunmuşdur.


 Çap olunmuş lotoreya   
 
 

Lotereya terminalları vasitəsi ilə iştirakçı pulsuz blankı  özü də istədiyi rəqəmlərlə dolduraraq bileti əldə edə bilər!

 Elektron lotereya  Blank pulsuzdur!!!   Blanklar aşağıdakı qaydada doldurulur
   

Blank olmdadıqda şifahi olaraq müxtəlif rəqəm kombinasiyalarını daxil etmək mümkündür.

Lototrona  1-dən  40-dək  işarələnmiş  şarlar  (çəllək) yerləşdirilir. Şarlar qarışdırılır və  təsadüf prinsipinə əsasən  6 (altı) ədəd şar (çəllək) çıxarılır. Çıxarılmış 6 (altı) şarın (çəllək) nömrələri lotereya biletindəki variantın nömrələrinin 6(altı)-sı,  5(beş) -i,  4(dörd) -ü   və 3(üç)-ü   ilə uyğun gələrsə bilet uduşlu sayılır. 

6(altı) rəqəmi uyğun gələn variantın bileti “Cek Pot”a sahib olur.


I kateqoriya   →  6 (altı) rəqəm uyğun gələn biletlər “Cek Pot”a sahib olur
II kateqoriya  →  5 (beş) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 5 – 15 %-ni qazanır
III kateqoriya
 →  4 (dörd) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 20 – 40 %-ni qazanır
IV kateqoriya  →  3 (üç) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 40 – 60% - ni qazanır 

 “Cek Pot”a sahib olan bilet
 MƏSƏLƏN:
Lototrondan çıxan rəqəmlər: 1, 16, 26, 32, 28, 22
Bu halda yuxardakı şəkildə “000000” nömrəli bilet “Cek Pot”u qazanır. Bir neçə bilet uduşlu olarsa məbləğ bu biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Android app on Google Play

Avtorizasiya

Bileti yoxla