“Super Keno” tirajlı lotereyasının qaydaları

“Azərlotereya” açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən keçirilən “Super Keno” tirajlı lotereyası həftədə 7 (yeddi) dəfə hər gün (gündə 1 dəfə) keçiriləcək və KİV ilə yayımlanacaqdır.        

Biletin (və ya variantın) minimum qiyməti 1 AZN, maksimum qiyməti 1 000 AZN olaraq müəyyən edilmişdir.

Misli: İştirakçı bir oyun lövhəsi üçün  1, 2, 5 və ya 10 AZN məbləğində  ödəniş edə bilər: Misli (1x, 2x, 5x, 10x).

Lotereya biletlərinin satışı (variantların qəbulu)  lotereya terminalları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bundan əlavə, xüsusi yaradılmış satış məntəqələri və virtual mühit ilə həyata keçirilə bilər.

“Super Keno” lotereya oyununda iştirak etmək üçün iştirakçılar mümkün 70 nömrədən 10-nu seçməli və nə qədər ödəniş edəcəklərini seçməlidirlər. Onlayn oynadıqda, iştirakçılar ilk olaraq qeydiyyatdan keçməli, şəxsi kabinetinə sonra isə “Super Keno” tirajlı lotereyasına daxil olmalı, seçdikləri nömrələri verilmiş müvafiq xanalara daxil etməli olacaqlar. Satış nöqtəsində oynadıqda, seçilmiş nömrələri kuponda işarələyə və ya terminaldan avtomatik bilet əldə bilərlər. Kuponun üzərində əks olunan oyun lövhələrinin hər birində 1 – dən 70 – dək nömrələr əks olunmuşdur. Lövhələrin hər birində bir variantda 10 (on) nömrədən az və ya artıq nömrə qeyd olunarsa, həmin variant qəbul olunmur. Kuponda ən azı 1 (bir) variant qeyd olunmalıdır. Əgər iştirakçı növbəti 1, 2, 3, 4, 5, 6 və ya 7 tirajda iştirak etmək üçün birdəfəlik bilet almışsa, o halda uduş, biletin sonuncu tirajındakı iştirakından sonra ödəniləcək.

İnternet vasitəsi ilə əldə olunan elektron kod (bilet) oyunda oynamaq hüququnu verir, uduş olduğu halda uduşun sahibinin hüququnu təsdiq edir və uduş avtomatik olaraq qalibin şəxsi kabinetindəki balansına köçürülür.

Lotereya iştirakçıları tərəfindən təqdim olunmuş oyun variantı (variantları) lotereya terminalı vasitəsi ilə mərkəzləşdirilmiş bazaya daxil olduqdan sonra, lotereya bileti çap olunur. Lotereya bileti xüsusi termokağızda çap olunur. 

Lotereya terminalları vasitəsi ilə çap olunmuş lotereya bileti lotereya oyununun iştirakçısında qalır və uduş fondu oynanıldıqdan sonra uduşun sahibinin hüququnu təsdiq edir.

Uduş fondunun oynanılması lototron vasitəsi ilə həyata keçirilir. Lototrona 1 – dən 70 – dək nömrələnmiş şarlar yerləşdirilir, qarışdırılır və təsadüf prinsipinə əsasən 20 (iyirmi) ədəd şar təyin olunur. Təyin olunmuş şarların nömrələri oyunda iştirak edən lotereya biletində qeyd olunmuş oyun variant(lar)ındakı 10 (on), 9 (doqquz), 8 (səkkiz), 7 (yeddi) 6 (altı), 5 (beş) və ya 1 (bir) nömrə ilə uyğun gəldikdə həmin bilet(lər) uduşlu sayılır.

Oyunun mahiyyəti lototrondan çıxarılmış 20 (iyirmi) şarın nömrələrinin biletin variantında olan nömrələrlə uyğunluğundan ibarətdir. “Super Keno” tirajlı lotereyasının uduş fondu satılmış lotereya biletlərinin məbləğindən asılı olamayaraq “Azərlotereya” ASC-nin tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Lotereyanın keçirildiyi müddət ərzində lotereyanın uduş fondunun minimum həcmi, satışa buraxılmış, yaxud satılmış lotereya biletlərinin ümumi məbləğinin 50%-dən az ola bilməz

Uduşlar aşağıdakı 7 (yeddi) kateqoriya üzrə bölünmüşdür və hər bir kateqoriyaya aid unikal uduş müəyyən olunmuşdur:

Kateqoriya

Uyğunluq

Uduş (manatla)

I

20 nömrədən 10 nömrənin uyğunluğu

100 000

II

20 nömrədən 9 nömrənin uyğunluğu

1 500

III

20 nömrədən 8 nömrənin uyğunluğu

150

IV

20 nömrədən 7 nömrənin uyğunluğu

15

V

20 nömrədən 6 nömrənin uyğunluğu

5

VI

20 nömrədən 5 nömrənin uyğunluğu

2

VII

20 nömrədən 1 nömrənin uyğunluğu

1

 

Lotereya biletinin mükafatı uduşlu varianta uyğun olaraq yalnız bir kateqoriya üzrə müəyyən olunur. Yekun uduş məbləği kateqoriya üzrə uduş məbləğinin uduşlu variant üzrə ödəniş məbləğinin hasilinə bərabərdir.

Bir tiraj üçün ödənilən yüksək mükafatın maksimum məbləği 1 000 000 (bir milyon) manatdır. Qalib iştirakçıların sayı 1-dən çox olduqda mükafatın maksimum məbləği 1 000 000 (bir milyon) manat qalib biletlərin sayına (ödəniş məbləği qalib variant sayı olaraq qəbul ediləcəkdir) proporsional şəkildə bölünür və kateqoriya üzrə uduş alınan məbləğin hər bir qalib biletin (variantın) oynadığı məbləğə hasili olaraq hesablanacaqdır.

Oyunun nəticələri haqqında məlumat uduşların oynanılmasından sonra “Azərlotereya” ASC-nin www.azerlotereya.com rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.

Uduşlu lotereya biletlərinin qəbulu həmin tirajın uduş fondu oynanıldığı tarixdən 7 (yeddi) iş günündən gec olmayaraq başlayır və 150 (bir yüz əlli) təqvim günü ərzində davam edir. Uduş “Azərlotereya” ASC tərəfindən uduşlu lotereya bileti qəbul edildiyi tarixdən etibarən 30 (otuz) iş günündən gec olmayaraq verilir (ödənilir). 3 000 (üç min) manatadək (daxil olmaqla) məbləğdə olan uduşlar lotereya biletlərinin satış məntəqələri tərəfindən, 3 000 (üç min) manatdan böyük məbləğdə olan uduşlar “Azərlotereya” ASC tərəfindən bank vasitəsi ilə ödənilir.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən lotereyaların keçirilməsindən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı  ödənilən pul vəsaiti və uduş məbləğinin 500 (beş yüz) manat hissəsi çıxılmaqla qalan məbləğdən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.       

18 (on səkkiz) yaşına çatmış şəxslər könüllü şəkildə lotereya oyununda iştirak edə bilər.

Lotereya Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə edir.

“Super Keno” tirajlı lotereya 25 yanvar 2022-ci il tarixdə AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 196 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınmışdır.

TV Yayım Təqvimi