Qızıl 3

"Qızıl 3” ani lotereyasının oyun qaydaları:

Lotereya biletinin üzərində 6 (altı) ədəd "qızıl külçə” və 1 (bir) ədəd "Bonus Oyunu” xanası əks olunmuşdur. “Üstüörtülü” "qızıl külçə”ləri və “Bonus Oyunu” xanasının qoruyucu səthlərini pozmaq lazımdır. “Üstüörtülü" külçələri pozduqdan sonra, 3 (üç) ədəd eyni məbləğ əks olunarsa, bilet uduşlu sayılır və bilet həmin məbləği qazanmış olur. “Üstüörtülü” "Bonus Oyunu” xanasını pozduqdan sonra işarəsi əks olunarsa bilet uduşlu sayılır və bilet “Bonus Oyunu” xanasının altındakı məbləği qazanmış olur. Örtülü xanaların hər hansı bir başqa kombinasiyası biletin uduşsuz olduğunu göstərir. Toplam uduş - oyun zonasındakı uduş məbləği ilə “Bonus Oyunu" xanasındakı uduş məbləğinin cəmi ilə müəyyən olunur.

 

 Uduş məbləği (manatla)

 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulandan sonra ödənilən məbləğ (manatla)

Uduşlu biletlərin sayı (ədədlə)

Uduşların ümumi məbləği (manatla)

1

1,00

2,830,680

2,830,680

2

2,00

2,376,000

4,752,000

5

5,00

1,183,680

5,918,400

10

10,00

373,680

3,736,800

20

20,00

69,120

1,382,400

40

40,00

2,160

86,400

100

100,00

2,114

211,400

1,000

950,10

54

54,000

25,000

22 550,10

6

150,000

Satışa buraxılmış lotereya biletlərinin ümumi sayı: 30 240 000 (otuz milyon iki yüz qırx min) ədəddir. 

"Qızıl 3" ani lotereyası 04.10.2021 tarixində ARMB tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. Qeydiyyat nömrəsi 188. 

“Qızıl 3” ani lotereyasının qüvvədə olan müddəti: 15 noyabr 2021-ci il – 15 noyabr 2024-cü il

 

TV Yayım Təqvimi