Qaydalar-5/36

“5/36” lotereyasının biletlərini lotereya satış məntəqələrinnən elektron bilet formasında və hazır bilet formasında əldə etmək olar.Bir biletin qiyməti 1 manat müəyyən olunmuşdur.

Elektron biletləri lotereya terminalları vasitəsilə şifahi deməklə və yaxud pulsuz paylanılan blanklarda nömrələri qeyd etməklə əldə edilir. Bir variantın qiyməti 0.20 manat müəyyən olunmuşdur.


 Hazır bilet


 

Lototrona  1-dən  36-dək  işarələnmiş  şarlar  (çəllək) yerləşdirilir.Şarlar qarışdırılır və  təsadüf prinsipinə əsasən  5 (beş) ədəd şar (çəllək) çıxarılır.Çıxarılmış 5 (beş) şarın (çəllək) nömrələri lotereya biletində əks olunan sətrdəki nömrələrin 5(beş) -i,  4(dörd) -ü   və 3(üç)-ü   ilə uyğun gələrsə bilet uduşlu sayılır. Yalnız 5(beş) nömrəsi uyğun gələn variant “Cek Pot” oyununda iştirak edir.

 

I –ci kateqoriya   →  5 (beş) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 15 – 45 %-ni qazanır  

II – ci kateqoriya → 4 (dörd) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 15 – 35 %-ni qazanır

III – cü kateqoriya → 3 (üç) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 30 – 70% - ni qazanır

 

      MƏSƏLƏN:

  Lototrondan çıxan rəqəmlər:    6, 10, 27, 29, 32              “Cek Pot”un oynanılmasında iştirak edən bilet  

                                                                      


 

“Cek Pot”un məbləği I-ci kateqoriyanın məbləğindən böyük olarsa, I-ci kateqoriya üzrə qalib gəlmiş bilet (biletlər) “Cek Pot”un oynanılmasında iştirak edir. Bu halda lototrona yenidən 1-dən–36-dək nömrələnmiş şarlar daxil edilir və bir ədəd şar çıxarılır. Çıxarılmış şarın nömrəsi birinci kateqoriyanı udan variantın (variantların) nömrələrinin biri ilə uyğun gəlsə “Cek Pot” udulmuş hesab olunur.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən lotereyaların keçirilməsindən pul şəkilində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı  ödənilən pul vəsaiti və uduş məbləğinin 10 (on) manat hissəsi çıxılmaqla qalan məbləğdən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.       

18 (on səkkiz) yaşına çatmış şəxslər könüllü şəkildə lotereya oyununda iştirak edə bilər

Lotereya Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə edir.

 

 

 

TV Yayım Təqvimi