Rəhbərlik
  • İdarə Heyətinin sədri — Zafer Reisoğlu
  • Maliyyə üzrə Baş rəhbər — Osman Karakuş
  • Əməliyyatlar üzrə Baş rəhbər — Salih Tüfekçi
  • Marketinq üzrə Baş rəhbər — Sənan Orucov
  • Rəqəmsal üzrə Baş rəhbər — Yılmaz Sonışık
  • Müşavir — Mikayıl Nəcəfov
TV Yayım Təqvimi