Rəhbərlik
  • İdarə Heyətinin sədri — Zafer Reisoğlu
  • Maliyyə üzrə Baş rəhbər — Osman Karakuş
  • Əməliyyatlar üzrə Baş rəhbər — Salih Tüfekçi
  • Marketinq üzrə Baş rəhbər — Senem Göçener
  • Rəqəmsal üzrə Baş rəhbər — Burak Karadağ
  • İnformasiya Texnologiyaları və Müəssisə Resurslarının idarə olunması üzrə Baş Rəhbər — Devrim Başkan
  • İnsan Resursları və inzibati məsələlər üzrə direktor —  Nazmirə Şirinova
  • Müşavir — Mikayıl Nəcəfov
TV Yayım Təqvimi