Qaydalar-4+4

 Lotereya biletinin minimum qiyməti 1 (bir) manat məbləğində müəyyən edilmişdir.

 Lotereya biletlərinin satışı (variantların qəbulu) lotereya terminalları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bundan əlavə xüsusi yaradılmış satış məntəqələri və virtual mühitlə həyata keçirilə bilər. Lotereya terminalları vasitəsi ilə çap olunmuş bilet kağız formasındadır, virtual mühit ilə əldə olunmuş lotereya bileti elektron kod formasındadır.

 Uduşlar puldan ibarətdir və uduş fondunun məbləği qəbul edilmiş variantların ümumi məbləğinin minimum 50%-ni təşkil edir.

Lotereyanın uduş fondu bu fondun oynanılmasına azı 1 (bir) saat qalmış formalaşdırılır.

Lotereya iştirakçıları tərəfindən verilmiş oyun variantı (variantları) terminal vasitəsi ilə mərkəzləşdirilmiş bazaya daxil olduqdan sonra, lotereya bileti çap olunur. Lotereya bileti xüsusi termokağızda çap olunur. Oyuna həmçinin, mətbəədə çap olunmuş hazır oyun variantlarını əks etdirən biletləri alaraq da qoşulmaq mümkün ola bilər. Bundan əlavə iştirakçı www.azerlotereya.com səhifəsində qeydiyyatdan keçərək və balansı artıraraq lotereya biletini (elektron kod) əldə edə bilər. Virtual mühit vasitəsi ilə əldə olunan lotereya bileti (elektron kod) uduşlu olduğu halda uduşun sahibinin hüququnu təsdiq edir. Virtual mühit vasitəsi ilə əldə olunan bilet (elektron kod) uduşlu olduğu halda, uduş qalibin şəxsi kabinetindəki balansına yüklənir.

Lotereyada istifadə olunacaq kuponların (formaların) üzərindəki “A” və “B” lövhələrinin hər birində oyun variantlarının yazılması üçün 20 (iyirmi) xana əks olunub. Hər lövhədə 4 (dörd) nömrə qeyd edilməlidir. Lövhələrin hər birində variant olaraq 4 (dörd) nömrədən az nömrə qeyd olunarsa, həmin kuponu terminal qəbul etmir.

 

Lotereya iştirakçıları tərəfindən verilmiş oyun variantı (variantları) terminal vasitəsi ilə mərkəzləşdirilmiş bazaya daxil olduqdan sonra, lotereya bileti çap olunur. Lotereya bileti xüsusi termokağızda çap olunur. Oyuna həmçinin, mətbəədə çap olunmuş hazır oyun variantlarını əks etdirən biletləri alaraq da qoşulmaq mümkün ola bilər.

Uduş fondunun oynanılması lototron vasitəsi ilə həyata keçirilir. Lototrona 1-dən 20-dək nömrələnmiş şarlar yerləşdirilir, qarışdırılır və lototrondan çıxarılmış 4 (dörd) ədəd nömrə “A” lövhəsi üçün təyin olunur. 1-dən 20-dək nömrələnmiş şarlar yenidən lototrona yerlədirilir, qarışdırılır və bu dəfə lototrondan çıxarılmış 4 (dörd) nömrə “B” lövhəsi üçün təyin olunur. Nəticə etibarı ilə bir biletin “A” və “B” lövhəsi üçün ayrı – ayrılıqda 4 (dörd) nömrə təyin olunur. Oyunun mahiyyəti, lototrondan çıxarılmış şarların nömrələrinin lotereya biletinin uyğun lövhələrində əks olunmuş rəqəmlər ilə üst-üstə düşməsindən ibarətdir. Belə ki, oyunun nəticələri bir biletin iki lövhəsində aşağıdakı uyğunluqla müəyyən edilir:

“4+4” – CEK POT, “4+3”, “4+2”, “4+1”, “4+0”, “3+4”, “3+3”, “3+2”, “3+1”, “3+0”, “2+4”, “2+3”, “2+2”, “2+1”, “1+4”, “1+3”, “1+2”, “0+4”, “0+3”  – uyğun olan biletlər uduşlu sayılır. Lotereya biletinin uduşu bu kombinasiyalara uyğun  kateqoriya üzrə müəyyən olunur.

Biletin uduşu oyunda təyin olunmuş nömrələrin biletin üzərindəki lövhələrdə qeyd olunmuş rəqəmlərlə uyğunluğu əsasında aşağıdakı 11 (on bir) kateqoriya üzrə bölünür:

I kateqoriya - hər iki lövhədə 4 nömrənin uyğunluğu olan bilet(lər) “Cek Pot”u qazanır.

II kateqoriya - bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 3 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 1-10%-ni qazanır.

III kateqoriya - bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 2 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 1-15%-ni qazanır.

IV kateqoriya - bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 1 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 1-10%-ni qazanır.

V kateqoriya - bir lövhədə 4 nömrə və digər lövhədə 0 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər)  uduş fondunun 1-10%-ni qazanır.

VI kateqoriya - hər iki lövhədə 3 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 1-10%-ni qazanır.

VII kateqoriya - bir lövhədə 3 nömrə və digər lövhədə 2 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 5-25%-ni qazanır

VIII kateqoriya - bir lövhədə 3 nömrə və digər lövhədə 1 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 5-25%-ni qazanır

IX kateqoriya - bir lövhədə 3 nömrə və digər lövhədə 0 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 5-25%-ni qazanır

X kateqoriya - hər iki lövhədə 2 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 5-25%-ni qazanır

XI kateqoriya - bir lövhədə 2 nömrə və digər lövhədə 1 nömrə uyğunluğu olan bilet(lər) uduş fondunun 15-45%-ni qazanır

Texniki səbəblərdən lototrondan istifadə etmək mümkün olmadıqda, uduşlu nömrələrin təyin edilməsi torba və çəlləklər vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir.

Hər tirajın uduş fondu kateqoriyalar üzrə aşağıdakı qaydada bölüşdürülür:

I kateqoriya üzrə qaliblər “Cek Pot”u udur. 1-ci kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, “Cek Pot”un məbləği udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Cari tirajda “Cek Pot” udulmadıqda bu məbləğ və cari tirajın uduş fondunun 1-15%-i növbəti tirajın “Cek Pot”una əlavə olunur.

Lotereya iştirakçılarının həvəsləndirilməsi məqsədilə “Cek Pot”a əlavə vəsait ayrıla bilər.   

II kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda II kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ növbəti tirajın II kateqoriyasına əlavə olunur.

III kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda III kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu tirajınbir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qaliblər arasında proporsional bölünür.

IV kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda IV kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

V kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda V kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası  üçün ayrılmış məbləğ  bu tirajın bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

VI kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda VI kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu tirajın bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

VII kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda VII kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu tirajın bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

VIII kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda VIII kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu tirajın bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

IX kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda IX kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu tirajın bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

X kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda X kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ  bu tirajın bir alt kateqoriyanın üzərinə əlavə olunur və həmin kateqoriyanın qalibləri arasında proporsional bölünür.

XI kateqoriya üzrə qaliblər uduş fondunun bu kateqoriyaya aid hissəsini udur. Kateqoriya üzrə bir neçə lotereya bileti uduşlu olduqda, uduş fondunun həmin kateqoriyaya aid hissəsi udan lotereya biletləri arasında bərabər bölüşdürülür. Tirajda XI kateqoriya üzrə qalib olmadığı təqdirdə həmin uduş kateqoriyası üçün ayrılmış məbləğ bu tirajın digər kateqoriyalarının qalibləri arasında proporsional bölünür.

Tirajda III-XI kateqoriyaların heç biri üzrə qalib olmadığı təqdirdə uduş fondunun bu kateqoriyalar üzrə məbləği növbəti tirajın uduş fonduna əlavə olunur.

Bundan əlavə lotereya iştirakçılarını həvəsləndirmək məqsədi ilə “4+4” (tirajlı) lotereyasının “Cek Pot” pul mükafatı uzun müddət udulmadıqda “Azərlotereya” ASC “Cek Pot” pul mükafatının bütövlükdə və ya bir hissəsini əvvəlcədən elan edilmiş tirajda 100% - lik uduş kimi oynanıla bilər. Həmin tirajda əgər:

“4+4” (tirajlı) lotereyasının “Cek Pot” pul mükafatı uzun müddət udulmadıqda “Azərlotereya” ASC “Cek Pot” pul mükafatının bütövlükdə və ya bir hissəsini əvvəlcədən elan edilmiş tirajda 100% - lik uduş kimi oynanıla bilər. Həmin tirajda əgər:

“Cek Pot” udulmazsa, o halda həmin məbləğ (xüsusi mükafat) II kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər II kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ II kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər II kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi məbləği  III kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər III kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ III kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər III kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği IV kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər IV kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ IV kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər IV kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği  V kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər V kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ V kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər V kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği VI kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər VI kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ VI kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər VI kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği VII kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər VII kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ VII kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər VII kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği VIII kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər VIII kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ VIII kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər VIII kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği IX kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər IX kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ IX kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər IX kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği X kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər X kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ X kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər X kateqoriya udulmazsa o halda xüsusi mükafat məbləği XI kateqoriyanın uduş məbləğinin üzərinə əlavə olunur. Əgər XI kateqoriya bir neçə bilet tərəfindən udularsa həmin məbləğ XI kateqoriyanı udan biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.

Əgər tirajda heç bir qalib olmazsa, o halda, “xüsusi mükafat” məbləğinin oynanılması başqa bir vaxta keçiriləcəkdir.

Lotereya biletinin mükafatı uduşlu kombinasiyalara uyğun olaraq yalnız bir kateqoriya üzrə müəyyən olunur.

Hər yenilik və əlavələr haqqında KİV-lə (www.azerlotereya.com) əhaliyə əvvəlcədən məlumat veriləcək.

Oyunun nəticələri haqqında məlumat uduşların oynanılmasından sonra “Azərlotereya” ASC-nin www.azerlotereya.com rəsmi internet səhifəsində dərc ediləcək.

Uduşlu lotereya biletlərinin qəbulu həmin tirajın uduş fondu oynanıldığı tarixdən başlayır və 150 (bir yüz əlli) təqvim günü ərzində davam edir. Uduş “Azərlotereya” ASC tərəfindən uduşlu lotereya bileti qəbul edildiyi tarixdən etibarən 30 (otuz) iş günündən gec olmayaraq verilir (ödənilir). 3 000 (üç min) manatadək (daxil olmaqla) məbləğdə olan uduşlar lotereya biletlərinin satış məntəqələri tərəfindən, 3 000 (üç min) manatdan böyük məbləğdə olan uduşlar “Azərlotereya” ASC tərəfindən bank vasitəsi ilə ödənilir.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən lotereyaların keçirilməsindən pul şəkilində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı  ödənilən pul vəsaiti və uduş məbləğinin 500 (beş yüz) manat hissəsi çıxılmaqla qalan məbləğdən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

18(on səkkiz) yaşına çatmış şəxslər könüllü şəkildə lotereya oyununda iştirak edə bilər.

Lotereya Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə edir.

TV Yayım Təqvimi