Qızıl 2

“Qızıl 2” ani lotereyasının qüvvədə olan müddəti: 20 oktyabr 2021-ci il – 15 noyabr 2024-cü il

"Qızıl” ani lotereyasının oyun qaydaları: Lotereya biletinin üzərində 6 (altı) ədəd "qızıl külçə” və 1 (bir) ədəd "Bonus Oyunu” xanası əks olunmuşdur. “Üstüörtülü” "qızıl külçə”ləri və “Bonus Oyunu” xanasının qoruyucu səthlərini pozmaq lazımdır. “Üstüörtülü" külçələri pozduqdan sonra, 3 (üç) ədəd eyni məbləğ əks olunarsa, bilet uduşlu sayılır və bilet həmin məbləği qazanmış olur. “Üstüörtülü” "Bonus Oyunu” xanasını pozduqdan sonra işarəsi əks olunarsa bilet uduşlu sayılır və bilet “Bonus Oyunu” xanasının altındakı məbləği qazanmış olur. Örtülü xanaların hər hansı bir başqa kombinasiyası biletin uduşsuz olduğunu göstərir. Toplam uduş - oyun zonasındakı uduş məbləği ilə “Bonus Oyunu" xanasındakı uduş məbləğinin cəmi ilə müəyyən olunur.

 Uduş məbləği (manatla)

 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulandan sonra ödənilən məbləğ (manatla)

Uduşlu biletlərin sayı (ədədlə) Uduşların ümumi məbləği (manatla)
1,00 1 415 340 1 415 340
2,00  1 188 000 2 376 000
5 5,00 591 840 2 959 200
10 10,00 186 840 1 868 400
20 19,10 34 560 691 200
40 37,10 1 080 43 200
100 91,10 1 057 105 700
1 000 901,10 27 27 000
25 000 22 501,10 3 75 000

 

Satışa buraxılmış lotereya biletlərinin ümumi sayı: 15.120.000 (on beş milyon yüz iyirmi min) ədəddir.
"Qızıl" ani lotereyası 17.09.2021-ci il tarixində ARMB tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. Qeydiyyat nömrəsi 185.

TV Yayım Təqvimi