Rəhbərlik
  • İdarə Heyətinin sədri — Osman Karakuş
  • Əməliyyatlar üzrə Baş rəhbər — Salih Tüfekçi
  • Marketinq üzrə Baş rəhbər — Dilarə Bəylərova
  • Rəqəmsal üzrə Baş rəhbər — Burak Karadağ
  • Kommersiya və planlaşdırma üzrə Baş rəhbər - Emir Türkmen
  • İnformasiya Texnologiyaları və Müəssisə Resurslarının idarə olunması üzrə Baş Rəhbər — Devrim Başkan
  • Müşavir — Mikayıl Nəcəfov
TV Yayım Təqvimi